• 15+ koppelvlakken
    De gebruikersvereniging Red Spider heeft een flexibel en toekomstgericht Identity Managementsysteem voor het MBO en VO ontwikkeld
  • Voor (en door) het Onderwijs
    De leden van de gebruikersvereniging Red Spider werken met elkaar aan de optimalisering en doorontwikkeling van RSNG
  • Voor (en door) het Onderwijs
    De leden van de gebruikersvereniging Red Spider werken met elkaar aan de optimalisering en doorontwikkeling van RSNG

Doel & Achtergrond

Uitgangspunt

Informatie is het kostbaarste bezit van een organisatie. Wie mag van welke informatie gebruik maken en hoe wordt dat geregeld? Juist de steeds groter wordende BVE-instellingen, onderwijsgroepen en scholengemeenschappen vragen om een gebruikersvriendelijke en hanteerbare oplossing. Die oplossing is het nieuwe, flexibele en toekomstgerichte Red Spider Next Generation (RSNG) - hét Identity Managementsysteem voor het MBO en VO.

Organisatie

Het eigendom van RSNG berust bij de gebruikersvereniging Red Spider. De vereniging wordt gevormd door de leden die gebruik maken van de oplossing. De leden van de vereniging dragen bij in de kosten van het onderhoud en de doorontwikkeling met het betalen van een jaarlijkse contributie.

Doel en achtergrond van de vereniging worden beschreven in onder andere artikel 2 van de statuten. Hieronder is dit artikel uit de statuten weergegeven:

Doel

Artikel 2.
 1. De vereniging heeft ten doel:

De behartiging van de belangen van haar leden ten aanzien van het gebruik van de oplossing van een metadirectory die gevoed wordt door een Onderwijs Informatie Systeem, een Personeels Informatie Systeem en andere bronsystemen en zelf bron is voor koppeling met andere systemen, hierna te noemen: “Red Spider” met als doel een zo laag mogelijke beheerslast met betrekking tot Identity Management bij een zo hoog mogelijke dienstverlening door standaardisering.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

Het propageren van samenwerking en onderlinge kennisuitwisseling tussen haar leden; het als intermediair fungeren voor de uitwisseling van programmatuur en modules(koppelingen) welke een bijdrage leveren aan de Red Spider oplossing; het propageren van samenwerking tussen de vereniging en leveranciers;

Het bevorderen van, aanzetten tot en verrichten van alle overige activiteiten, welke bevorderlijk zijn voor een behartiging van de belangen van haar leden ten aanzien van de oplossing Red Spider.