• Voor (en door) het Onderwijs
    De leden van de gebruikersvereniging Red Spider werken met elkaar aan de optimalisering en doorontwikkeling van RSNG
  • Voor (en door) het Onderwijs
    De leden van de gebruikersvereniging Red Spider werken met elkaar aan de optimalisering en doorontwikkeling van RSNG
  • 15+ koppelvlakken
    De gebruikersvereniging Red Spider heeft een flexibel en toekomstgericht Identity Managementsysteem voor het MBO en VO ontwikkeld

Standaard- of maatwerkdriver?

De wijzigingengroep ontvangt regelmatig aanvragen voor nieuwe functionaliteit. Bij een groot aantal van deze vragen blijkt dat dit reeds is gebouwd in een nieuwere versie van de standaard driver. Andersom gebeurt ook: leden laten onafhankelijk van elkaar nieuwe functionaliteit toevoegen in hun eigen omgeving, welke niet teruggekoppeld wordt aan de gebruikersvereniging. Hierdoor ontstaat er wildgroei aan diversiteit en nemen, de beheerlast (en kosten) voor je eigen organisatie toe. Dit brengt ook een grotere complexiteit met zich mee in het upgraden naar een nieuwe versie van het IDM-platform. Belangrijk in dit soort trajecten is om voordat je een driver (laat) wijzigen eerste te bekijken in hoeverre er ondersteuning is vanuit de vereniging door middel van een standaard driver.

Het advies is daarom ook om altijd gebruik te maken van een standaarddriver. Neem contact op met de wijzigingengroep indien uitbreiding van de standaardfunctionaliteit gewenst is.

Leave a comment

Please login to leave a comment.