• Voor (en door) het Onderwijs
    De leden van de gebruikersvereniging Red Spider werken met elkaar aan de optimalisering en doorontwikkeling van RSNG
  • Voor (en door) het Onderwijs
    De leden van de gebruikersvereniging Red Spider werken met elkaar aan de optimalisering en doorontwikkeling van RSNG
  • 15+ koppelvlakken
    De gebruikersvereniging Red Spider heeft een flexibel en toekomstgericht Identity Managementsysteem voor het MBO en VO ontwikkeld

RedSpider Next Generation

Flexibel en veelzijdig Identity Managementsysteem voor onderwijsinstellingen

Algemeen

Informatie is het kostbaarste bezit van een organisatie. Wie mag van welke informatie gebruik maken en hoe wordt dat geregeld? Juist de steeds groter wordende BVE-instellingen, onderwijsgroepen en scholengemeenschappen vragen om een gebruikersvriendelijke en hanteerbare oplossing.

Die oplossing is het nieuwe, flexibele en toekomstgerichte Red Spider Next Generation (RSNG) – hét Identity Managementsysteem voor het MBO (ROC/AOC) en VO.

RSNG bespaart tijd en geld

Red Spider Next Generation organiseert het aanmaken van accounts en het toekennen van gebruikersrechten op een manier die veel werk (en dus tijd en geld) bespaart. Zonder tussenkomst van ICT beheerders kunnen vanuit verschillende bronsystemen accounts worden aangemaakt en rechten gedefinieerd voor de afnemende systemen.

Naast het leerlinginformatiesysteem of deelnemersadministratiepakket kan ook een personeelsregistratiesysteem dienen als bronsysteem. Aan de hand van de vastgelegde gegevens worden door RSNG de accounts en rechten aangemaakt voor alle afnemende systemen (netwerk, mailomgeving, elektronische leeromgeving, toetssysteem, etc.). Wijzigingen aan de bronkant zijn vrijwel direct zichtbaar in de afnemende systemen.

Nieuw voor het onderwijs

In het onderwijs heeft RSNG de primeur dat het ook voor ouders en externen (stagebedrijven en cursisten) ingezet kan worden indien gebruik wordt gemaakt van portalen.

Techniek

Technisch gezien is RSNG door zijn flexibele opzet uitermate geschikt voor het snel veranderende IT-landschap. Er wordt gebruik gemaakt van open standaarden en een flexibel te configureren inrichting. RSNG kan daardoor zowel in Microsoft als in Novell en Linux omgevingen ingezet worden. Alle binnen het MBO en VO gangbare deelnemers- en personeelsadministratiesystemen worden ondersteund, inclusief de applicaties die als SAAS worden aangeboden. Door de gehanteerde (open) standaarden geldt eigenlijk geen enkele beperking voor de te ontsluiten afnemende systemen. Leveranciers van afnemende en of toeleverende RSGN-applicaties kunnen extra geld vragen voor de koppeling en/of het verbinden.

Organisatie

Het eigendom van RSNG berust bij de gebruikersvereniging Red Spider. De vereniging wordt gevormd door de leden die gebruik maken van de oplossing. De leden van de vereniging dragen bij in de kosten van het onderhoud en de doorontwikkeling met het betalen van een jaarlijkse contributie.