Welkom bij de Gebruikersvereniging RedSpider

Welkom bij de Gebruikersvereniging RedSpider

Informatie is het kostbaarste bezit van een organisatie. Wie mag van welke informatie gebruik maken en hoe wordt dat geregeld? Deze vragen kunnen gerubriceerd worden onder de term Identity Management. Juist de steeds groter wordende BVE-instellingen, onderwijsgroepen en scholengemeenschappen vragen om een gebruikersvriendelijke en hanteerbare oplossing.

Voor (en door) het Onderwijs

Voor (en door) het Onderwijs

De leden van de gebruikersvereniging Red Spider werken met elkaar aan de optimalisering en doorontwikkeling van RSNG in samenwerking met RealOpen IT. Red Spider is gediend met een goede samenwerking tussen de gebruikers onderling én een goede samenwerking en overlegstructuur met de leverancier. Bij nieuwe releases gesupport vanuit de leveranciers is het de taak van de scholen zelf om de releasenotes goed door te nemen en aan de bel te trekken als dit gevolgen heeft voor de webservicers. De kosten die leveranciers berekenen liggen bij hun klanten. De vereniging heeft hierop geen invloed! Een oplossing voor Identity Management in een onderwijsomgeving!

15+ koppelvlakken

15+ koppelvlakken

De gebruikersvereniging Red Spider heeft een flexibel en toekomstgericht Identity Managementsysteem voor het MBO en VO ontwikkeld in samenwerking met RealOpen IT: Red Spider Next Generation (RSNG). Red Spider Next Generation organiseert het aanmaken van accounts en het toekennen van gebruikersrechten vanuit verschillende bronsystemen (leerlinginformatiesysteem; deelnemersadministratiepakket; personeelsregistratiesysteem). Aan de hand van de vastgelegde gegevens worden door RSNG de accounts en rechten aangemaakt voor alle afnemende systemen (netwerk, mailomgeving, elektronische leeromgeving, toetssysteem, etc.).